Ebu Sa’îd İbnu Mâlik İbni Sinân el-Hudrî RA hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber AS şöyle buyurdular: “Kal­binde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. ”Ebu Sa’îd der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...”
(Nisa, 40).

Filim izle